Sotra Trafikkopplæring

lukk

Førerkort på moped - 146

Du kan starte mopedopplæringen når du er 15 år, og har fullført Trafikalt Grunnkurs. Teoriprøven kan du ta når du er 16 år.

Fra 1. Januar 2017 kom det nye regler for mopedopplæring. Opplæringen er blitt mer omfattende, og tilpasset hver enkelt elev. Et opplæringsforløp vil gjerne se slik ut :                                                             

Trinn 2:
Grunnkurs, teori AM146 (3t) kr. 1.000,-

Kjøregård / Kjøring på veg i enkelt trafikalt miljø

Individuell trinnvurdering (hver elev vurderes separat)

Trinn 3:

Individuell trafikal opplæring, kan gjennomføres med intill 3 elever
Sikkerhetskurs i trafikk. 4 timer, hvorav minimum 3 timer praktisk kjøring. Max 3 elever.

Individuell trinnvurdering. En og en elev (eleven skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk).

Trinn 4:
Sikkerhetskurs på veg (4t) Minimum 3 timer kjøring med refleksjonspauser.

Totalpris for en slik mopedopplæring blir kr 8.000,-

Dersom du trenger flere timer, kjøpes det i tillegg.

Og om du trenger færre timer, blir det rimeligere

(Trafikalt grunnkurs og mørkekjøring kommer i tillegg)
Mopedbok kr. 260

Generell info

Denne klassen (AM 146) gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).

Fra 1. januar 2017 ble opplæringen på AM 146 endret. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil.

Klasse AM 146 erstatter tidligere mopedførerbevis som ble utstedt etter gjennomført obligatorisk opplæring, men uten at eleven måtte avlegge førerprøve. Så lenge mopedførerbevis fortsatt gir dokumentasjon for førerettigheten, er det ikke nødvendig å bytte ut beviset med førerkort klasse AM 146 for kjøring i Norge.

 

Sotra Trafikkopplæring AS

Temahuset, ved Sartor Senter 3 etg.
5353 STRAUME
Tlf: 92627226
sigvald@sotratrafikk.no
Se i stort kart

Sigvald Kallestad

Sigvald Kallestad

Kjørerlærer
Tlf: 92627226
sigvald@sotratrafikk.no